با تیم ما تماس بگیرید

Untitled

تيم مديريت

مهندس فرشاد جدی
مهندس عليرضا رزمي

info@hoorsaze.com

1234

تيم طراحي

مهندس ترانه برومند
مهندس نيكي شفيعي

 

 

123456

تيم اجرايي

مهندس رسول صفايي
مهندس علي عطايي
مهندس محسن باغبان

 

 

 19

تيم نظارت

مهندس سعید میرزاخانی
مهندس امير حسيني

و یا یک ایمیل برای ما ارسال کنید