گروه مهندسی هورسازه در نظر دارد خدمات نوسازی را    130-Barrow-Street-Loft-21-1150x845

در مقیاس کوچک و بزرگ به صورت تخصصی ارایه دهد.

ما بر این عقیده ایم که جهت یک بازسازی و نوسازی خوب

و با کیفیت بخش طراحی و اجرا باید باهم درتعامل بوده و

همکاری مستمری را تا انتهای طرح داشته باشند.از این رو

با استفاده از طراحان خلاق معماری و مهندسین مجری مجرب

سعی بر ارایه ی کاری با کیفیت دارد.   

130-Barrow-Street-Loft-22-1150x847

 

130-Barrow-Street-Loft-27

 

 

 

 

 

130-Barrow-Street-Loft-30-1150x735