دکوراسیون داخلی عبارت است از « هماهنگ سازی طراحی شده برای luxury-chinese-style-home

به جلوه در آوردن رنگ ها ، اثاثیه و سایر اشیا در یک اتاق یا ساختمان »

گروه مهندسی هورسازه با استفاده از دکوراتورهای خوش ذوق و خلاق

همواره در جهت تحق این مهم تلاش کرده است تا برای شما محیطی

گرم و صمیمی و آرام فراهم کند.

برخی از سبک های  دکوراسیون داخلی  عبارتند از :

1- سبک دکوراسیون داخلی ایرانی

2- سبک دکوراسیون داخلی مینیمالیسم

3- سبک دکوراسیون داخلی کلاسیک

4- سبک دکوراسیون داخلی روستیک

5- سبک دکوراسیون داخلی کلاسیک با تفسیر جدیدflat-screen-chinese-feature-wall-modular-lounge

6- سبک دکوراسیون داخلی ویکتوریایی

7-  سبک دکوراسیون داخلی انگلیسی

8- سبک دکوراسیون داخلی آرت نوو

9- سبک دکوراسیون داخلی آرت دکو

10- سبک دکوراسیون داخلی فرانسوی

11- سبک دکوراسیون داخلی باروک

12- سبک دکوراسیون داخلی گوتیک

13- سبک دکوراسیون داخلی اوریگامی

14- سبک دکوراسیون داخلی مونو کروماتیکclassic_interior_in_ksa_by_amr_maged-d5g1cw5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orchid-and-high-gloss-printed-feature-wall-chinese-moody-living