تیم اجرایی هورسازه با برقراری تعامل و ارتباط میان بخش طراحی ،

ضمن منطبق کردن استانداردهای طرح و ساخت توانسته روش های

اجرایی را بهبود بخشد که منجر به حداقل رساندن دوباره کاری و صرف جویی

در مصالح می شود.

 

 

 

SDC12572

IMG_0345